Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Signi – propojení s Nuggetem

Po zakoupení a aktivování modulu Signi v prostředí Nugget nastavte požadované údaje pro správné fungování Signi. Toto nastavení provedete ve funkci Další funkce – Nastavení – záložka Dokumenty.

Vyplňte API klíč, e-mail, jméno a příjmení odesilatele (každý uživatel si nastaví sám za sebe pod svým profilem). API klíč jste si předtím vygenerovali na stránce Signi

Nastavení pro Signi vypadá takto:

Poté ve funkci PERS 3-2 Dokumenty nebo MZDY 2-7-9 Dokumenty se objeví v pravé části tabulky tlačítko Signi

Návod, jak vytvářet dokumenty a jak s nimi pracovat, najdete zde.

Když na tlačítko Signi kliknete, otevře se vám další okno pro možnost vyplňování (několika) podepisujících stran a určení variant podepisování a to nejčastěji podle pořadí.

U každého podepisovatele jednoduše nastavíte Režim (požadovanou roli) při podepisování, a to:

Nepodepisuje: neúčastní se podepisovacího kolečka
Podepisuje: základní funkce – podepisuje vlastním podpisem (podepíše myší, až mu dokument přijde e-mailem)
Potvrzuje SMSkou: dvoufaktorové ověření, kdy podepíše vlastním podpisem a zároveň potvrdí podpis SMSkou
Schvaluje: ekvivalent parafování, že s dokumentem souhlasí; nebude však fyzicky vidět podpis

Abyste dokončili celý proces a odeslali dokument všem osobám k podpisu, musíte nejprve daný dokument vytvořit u konkrétního zaměstnance v modulu PERS ve funkci 1-1 Aktualizace personálních údajů – vlevo dole tlačítko Funkce – Dokumenty generované z archetypů ve Wordu

nebo v modulu MZDY ve funkci 2-1 Doplnění nebo oprava věty

Po vytvoření potřebného dokumentu klikněte na tlačítko Signi a dokument se odešle dle nastavení. Zároveň v přehledu dokumentů uvidíte Stav Signi, kde uvidíte stav, ve kterém dokument právě je (odesláno/podepsáno/nepodepsáno atd.)