Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Přehled o výši pojistného na sociální pojišťovnu (PVPOJ)

Zaměstnavatel je ve lhůtě splatnosti pojistného, tj. v období od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, povinen příslušné OSSZ  v elektronické podobě předložit spolu s požadovanými údaji tiskopis „Přehled o výši pojistného“.

Práce s Přehledem o výši pojistného má dva kroky:

 1. Tvorba Přehledu
  • po přepočtu firmy ve funkci Mzdy 6-1 Výpočet všech zaměstnanců můžeme vytvořit nejaktuálnější Přehled o výši pojistného ve funkci Mzdy 8-9-5 Sociální pojistné – přehled
  • po vytvoření najdete v tiskových zprávách sestavu LZ351C Přehled o výši pojistného
 2. Vytvoření XML souboru pro odeslání
  • pokud jste provedli bod 1, otevřete funkci Mzdy 11-12 PVPOJ a objeví se tato tabulka:

  • vysvětlení tlačítek:

Upravit: můžete se na Přehled podívat
Smazat záznam: vytvořený přehled smažete
Opis: do tiskových zpráv se vám vytvoří sestava LZ351CP Přehled o výši pojistného
Odeslat: pokud máte nastaveno odesílání na sociální pojišťovnu (jak nastavit zasílání na SP najdete zde), program se vás zeptá

Opravný záznam: otevře se vám aktualizace přehledu a otevřená oranžová pole, která budete moci ručně opravit
Storno záznamu: otevře se okno Přehledu, kde se změní Typ přehledu na Storno a umožní vepsat do Poznámky důvod tohoto storna

  • možnosti odeslání Přehledu:
   1. pokud máte nastavenou kartu Portál pro odesílání na SP, potvrdíte tlačítkem OK toto odeslání; pokud Přehled odeslat ihned nechcete, klidně klikněte na tlačítko Ne
    • v případě, že kliknete na Ne, do Pracovního adresáře se vám uloží XML soubor pro odeslání později
    • v tiskových zprávách opět najdete soubor LZ351C
   2. pro odeslání později: Další funkce – Podání na portály veřejné správy – Podat podání – vybrat ze souboru (tedy z Pracovního adresáře) vytvořený XML soubor a odeslat
   3. dle vašich zvyklostí přes portál SP

Odkaz na stránky ČSSZ najdete zde.