Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sestavy: Přehled o výši pojistného na sociální pojišťovnu (PVPOJ)

Zaměstnavatel je ve lhůtě splatnosti pojistného, tj. v období od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, povinen příslušné OSSZ  v elektronické podobě předložit spolu s požadovanými údaji tiskopis „Přehled o výši pojistného“.

Práce s Přehledem o výši pojistného má dva kroky:

 1. Tvorba Přehledu
  • po přepočtu firmy ve funkci Mzdy 6-1 Výpočet všech zaměstnanců můžeme vytvořit nejaktuálnější Přehled o výši pojistného ve funkci Mzdy 8-9-5 Sociální pojistné – přehled
  • po vytvoření najdete v tiskových zprávách sestavu LZ351C Přehled o výši pojistného
 2. Vytvoření XML souboru pro odeslání
  • pokud jste provedli bod 1, otevřete funkci Mzdy 11-12 PVPOJ a objeví se tato tabulka:

  • vysvětlení tlačítek:

Upravit: můžete se na Přehled podívat
Smazat záznam: vytvořený přehled smažete
Opis: do tiskových zpráv se vám vytvoří sestava LZ351CP Přehled o výši pojistného
Odeslat: pokud máte nastaveno odesílání na sociální pojišťovnu (jak nastavit zasílání na SP najdete zde), program se vás zeptá

Opravný záznam: umožňuje vytvořit opravný PVPOJ z dříve vytvořeného PVPOJ
Storno záznamu: otevře se okno Přehledu, kde se změní Typ přehledu na Storno a umožní vepsat do Poznámky důvod tohoto storna

  • možnosti odeslání Přehledu:
   1. pokud máte nastavenou kartu E-Podání ve funkci Další funkce – Nastavení (nebo kartu E-Podání ve funkci Mzdy 2-7-1) pro odesílání na SP, potvrdíte tlačítkem OK toto odeslání; pokud Přehled odeslat ihned nechcete, klikněte na tlačítko Ne
    • v případě, že kliknete na Ne (a i v případě kliknutí na Ano), do Pracovního adresáře se vám uloží XML soubor pro odeslání později
    • v tiskových zprávách opět najdete soubor LZ351C
   2. pro odeslání později: Další funkce – Podání na portály veřejné správy – Podat podání – vybrat ze souboru (tedy z Pracovního adresáře) vytvořený XML soubor a odeslat
   3. dle vašich zvyklostí přes portál SP

Odkaz na stránky ČSSZ najdete zde.

Oprava přehledu o platbě pojistného

Dvě možnosti opravy přehledu o platbě pojistného (v návratu období příp. již odeslaného přehledu):

 1. ve funkci Mzdy 8-9-5 LZ351 – sociální pojistné – přehled
  • pokud znovu spustíte tuto funkci v Návratu období, vytvoří se vám do funkce 11-12 Opravný přehled, který je poté možné upravit pomocí tlačítka Upravit
  • když si pomocí Upravit otevřete Přehled o výši pojistného, najdete ve spodní části k doplnění ID Storna (nutno doplnit také Poznámku)
  • do Zpráv obdržíte sestavu v PDF LZ351 Přehled o výši pojistného pomocí tlačítka Opis
  • do Pracovního adresáře obdržíte XML soubor pomocí tlačítka Odeslat – pokud máte nastavené odesílání na SP, program se vás zeptá, zdali chcete soubor na příslušnou SP rovnou odeslat
 1. ve funkci Mzdy 11-12 PVPOJ
  • přímo v této funkci stačí označit již odeslaný soubor a pomocí tlačítka Opravný záznam se vám otevře Opravný záznam, který můžete ručně upravit (nahoře vpravo uvidíte Typ přehledu: Opravný) a po opravě rovnou odeslat standardním způsobem

Oprava chybně uplatněné slevy na SP organizace u zkráceného úvazku

 • pokud jste v předchozím období uplatnili za zaměstnance slevu na SP organizace při zkráceném úvazku a slevu jste uplatili a ve skutečnosti neměli a také jste již odeslali přehled o platbě pojistného, je nutné SP za organizaci opravit
 • opravu provedete následovně:
  1. v návratu období vygenerujete opravný přehled o platbě pojistného přes funkci Mzdy 8-9-5 nebo přes funkci Mzdy 11-12 použijete tlačítko Opravný záznam a proveďte v obou případech ruční korekci
  2. v aktuálním období v časovém fondu daného zaměstnance zadejte MS 9402 SP za organizaci a napište částku uplatněné slevy
   • částka se projeví na mzdovém listu zaměstnance v řádku SP za organizaci (navýší se hodnota)
  3. ručně upravte příkaz k úhradě ve funkci Mzdy 11-2, kde si označíte řádek s platbou na sociální pojišťovnu a v dolním řádku zadáte ruční korekci (napíšete částku neoprávněně uplatněné slevy) – tímto srovnáte platbu na SP za minulé období a nebudete muset vytvářet samostatný příkaz k úhradě
 • MS 9402 neovlivní SP organizace na součtové výplatní pásce, v příkazech, převodu do účetnictví a ani v přehledu sociálního pojistného za měsíc, kdy opravu provádíte