Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Servisní program

Servisní program slouží pro nastavení, které mohou provádět pouze vybraní uživatelé ve společnosti (např. hlavní mzdová účetní, IT…).

Potřebujete založit nového uživatele, nastavit jeho práva, sledovat změny provedené v Nuggetu apod.?

 • servisní program otevřeme tlačítkem na panelu nástrojů

Vysvětlení jednotlivých záložek menu:

UŽIVATELÉ

 • pro zadání nového uživatele a základních autorizací tohoto uživatele
 • bližší popis, jak nastavit autorizace na uživatele, najdete zde

AUTORIZACE

 • konkrétní autorizace – na uživatele, na položky, na střediska, na údaje či na pozice
 • kdo nemá z karty Uživatelé absolutní autorizace, po kliknutí na uživatele se vpravo otevřou možnosti změn (Menu, Střediska, Údaje, Osobní čísla)
 • vyberte položku a zaškrtněte ji – tím ji pro daného uživatele zaktivujete

 PROTOKOLOVÁNÍ ZMĚN

 • můžete z vybraného menu všech položek v Nuggetu určit, které položky chcete protokolovat:
 • jak označit položky:

0 = údaj protokolován nebudete
1 = údaj protokolován bude, ale nebude se objevovat ve výstupním souboru
2 = údaj protokolován bude a zároveň na vyžádání se objeví ve výstupním souboru

DATABÁZE

 • pro přečíslování osobního čísla, střediska
 • zde najdete možnost anonymizované databáze

UPGRADE

 • umožní provézt upgrade dané knihovny (např. bude poslán z Nuggetu záplata dle žádosti klienta, kdy není nutná instalace)

ZPRÁVY

 • možnost vytvoření sestav autorizací
 • tiskové menu