Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kontrola insolvenčního rejstříku – z pohledu mzdové účetní

Mezi povinnosti mzdových účetních a personalistů patří také sledování evidence zaměstnanců v insolvenčním rejstříku. Tím, že je celý spis v rámci insolvenčního řízení přístupný veřejně na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR, se dle § 71 Insolvenčního zákona veškeré rozhodnutí soudu považují za doručené vůči všem již zveřejněním v insolvenčním rejstříku, vyjma zákonem předepsaného doručení zvlášť. V rámci insolvenčního řízení se doručuje zvlášť pouze v zákonem předepsaných případech, mezi které doručování plátci příjmu dlužníka – tj. zaměstnavateli – však nenáleží.

Svým klientům nabízíme možnost napojení na Insolvenční rejstřík, nabízíme to jako samostatný modul a v případě zájmu, prosím, kontaktuje naše obchodní oddělení, kolegy Jiřího Šrámka či Pavla Stárka. Kontakty najdete zde.

Klienti, kteří mají modul „Insolvenční rejstřík“ zakoupený, si mohou snadno zkontrolovat, zda některý ze zaměstnanců není v Insolvenčním rejstříku vedený, a na základě výsledků vyhledávání pak mohou okamžitě splnit veškeré povinnosti, které zákon ukládá zaměstnavateli.

Insolvenční rejstřík najdete ve funkci 12-5 Uživatelský program a konkrétně program s názvem Zaměstnanci v Insolvenčním rejstříku.

V tiskových zprávách se vám uloží sestava:

L792 Výpis z insolvenčního rejstříku ze dne DD.MM.RRRR HH:MM

    • uložený výstup vypadá následovně

 • v tiskové zprávě LZ792 uvádíme jednak jméno zaměstnance v Nuggetu, tak i jméno osoby v Insolvenčním rejstříku, aby se dalo případně odhalit chybný zápis v Insolvenčním rejstříku (např. v důsledku chybně zadaného nebo duplicitně přiděleného rodného čísla apod.)
 • v záhlaví zprávy je pro kontrolu uvedeno datum, ke kterému proběhla aktualizace z Insolvenčního rejstříku
 • co znamenají údaje ve sloupci: V Rejstříku
   • „Nově zaveden“ u záznamu znamená stav Z: bylo zahájeno insolvenční řízení
   • „Zaveden“ u záznamu znamená stav A: osoba je v insolvenci
   • „Přerušení nebo ukončení“ znamená stav N: že pro danou osobu bylo insolvenční řízení přerušeno nebo ukončeno („Přerušení nebo ukončení“ se v Nuggetu zobrazuje 90 dní od datumu v záznamu).
 • pro existenci zaměstnance v Insolvenčním rejstříku si můžete nastavit Události, kde si ve funkci: Další funkce – Události – Definice události, můžete nastavit sledování v Insolvenčním rejstříku. Události a jejich nastavení je blíže popsáno zde.