Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

V jakém období fungují mzdy a personalistika

Moduly Mzdy a Personalistika fungují v různém období. Je to z důvodu, že Personalisté a Mzdáři fungují v různých období. Personalisté potřebují fungovat v aktuálním kalendářním měsíci (např. kvůli přihláškám/odhláškám zaměstnance) a mnohdy i do budoucna, za to Mzdáři fungují v účetním období, ve kterém zpracovávají výplaty zaměstnanců.

Proto je důležité na to při zadávání údajů myslet, zejména pokud na začátku kalendářního měsíce zpracováváte výplaty za měsíc předchozí (kalednářně)

Pravidlo modulů Mzdy a Personalistika:

  • MZDY: fungují v otevřeném účetním období
  • PERSONALISTIKA: fungují v kalendářním měsíci, tedy reálném čase
  • vzhledem k tomu, že mohou být v personalistice zadávány údaje dle reálného času a modul mzdy bude kvůli zpracování výplat v předchozím měsíci, je potřeba si dát pozor na některé údaje, které se v modulu mzdy projeví až po přechodu do dalšího období (tedy účetní období se bude rovnat kalendářnímu měsíci, jde o tyto údaje:

L3011 – Sídlo trvalého pracoviště
L3200 – datum začátku výkonu pracovního poměru
L3201 – datum vzniku pracovního poměru
L3203 – zaměstnání vykonávané v organizaci
L3204 – kategorie
L3205 – druh činnosti
L3206 – skupina pracujících
L3207 – druh pracovního poměru
L3219 – Vzdálenost do zaměstnání
L3221 – datum ukončení pracovního poměru
L4002 – mzdová stupnice
L4005 – měsíční paušál k základnímu platu
L4007 – příplatek paušální za přesčas
L4011 – měsíční paušál nekrácený
L4012 – datum přiznání platu
L4013 – základní měsíční plat
L4014 – osobní ohodnocení THP
L4016 – hodinový tarif základní
L4018 – osobní ohodnocení dělníků
L4019 – Prémiová skupina
L4020 – Procento prémií
L4022 – zákonný týdenní úvazek
L4023 – jiný týdenní pracovní úvazek
L4060 – příplatek za zastupování
L4061 – zvláštní příplatek
L4072 – měsíční paušál nekrácený II.
L4614 – odborové členské příspěvky
L4619 – paušální příplatek k odpracované hodině
L4801 – druh důchodu
L4805 – Držitel průkazky ZTP-P
L4806 – Snížená pracovní schopnost
L5210 – Job code
L6000 – datum přihlášení k ZP
L6001 – číslo zdravotní pojišťovny
L6002 – okresní úřad práce (pouze SR)
L6014 – kalendář

  • příklad:
    • zaměstnanec přijde 1. března nahlásit změnu zdravotní pojišťovny → modul MZDY je v otevřeném únoru, modul PERSONALISTIKA v měsíci březen
    • tato změna musí být zadána v modulu MZDY, protože kdyby byla zapsaná v modulu PERSONALISTIKA, změna zdravotní pojišťovny by se projevila až ve výplatách za březen, protože se právě zpracovávají výplaty za únor
    • v případě, že v tomto období použijete možnost zadání datumu, např. změna platu bude fyzicky změněna začátkem března, ale zadáte datum přiznání platu (tedy údaj L4012) od února, tento údaj se propíše i do otevřeného února v modulu Mzdy