Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nastavení: Natavení tiskových parametrů uživatele

Nastavení tiskových parametrů vám usnadní budoucí práci v Nuggetu. Nastavíte si důležité údaje propisující se na různá hlášení a sestavy, nastavíte si, jak má vypadat výplatní páska, apod.

Toto nastavení provedete v obou modulech:

 1. ve funkci Mzdy 2-7-5 Tiskové parametry
 2. ve funkci Pers 3-4 Tiskové parametry
 • společné parametry nastaví/nastavil hlavní administrátor či hlavní mzdová účetní
 • parametry aktivního uživatele si každý uživatel může nastavit parametry individuálně dle svých uživatelských potřeb, v takovém případě je však potřeba myslet na vztah mezi společnými parametry a parametry aktivního uživatele:

Vztah mezi společnými parametry a parametry aktivního uživatele

 • vždy se začíná nastavením společných parametrů
 • poté si každý uživatel může změnit parametry aktivního uživatele, a tím si „přebije“ parametry společné
 • nastavení individuálních parametrů se posuzuje po jednotlivých položkách
 • příklady různého nastavení a vztahu mezi společnými parametry a parametry aktivního uživatele:
  • aktivní uživatel změní pouze Tiskové texty a později dojde ke změně společných parametrů týkající se výplatní pásky: aktivnímu uživateli se společné parametry promítnou
  • aktivní uživatel si změní nastavení třídění LZ350 Nemocenské pojištění, později dojde ke změně společných parametrů pro tuto sestavu LZ350 – aktivnímu uživateli se toto společné nastavení nepromítne, protože si ho individuálně opravil již v minulosti – pokud tedy chce mít stejné nastavení jako je ve společných parametrech, musí mít toto nastavení shodné na obou místech – tzn. v parametrech aktivního uživatele i ve společných parametrech

Vysvětlení jednotlivých záložek

Karta Tiskové zprávy

 • E-mail: zadaný e-mail se propisuje na příslušné sestavy na úřady (např. Příloha k žádosti)
 • Vyhotovil: zadané údaje se propisují na příslušné sestavy na úřady (např. Příloha k žádosti)
 • Úplný název organizace a DIČ: pokud není nastaveno, nastavte, propisuje se např. na změnové hlášení na SP

Karta Daňové formuláře

 • vyplňte oprávněnou osobu či zástupce: propisuje se na Vyúčtování zálohové a srážkové daně

Následující nastavení máte možná nastavené pro všechny uživatele, ale pokud ne, je nutno také nastavit:

Karta Výplatní páska

 • ve většině případů se snaží všichni uživatelé mít stejný typ výplatní pásky, proto Formulář pro tisk výplatních pásek je vhodný nastavit ve společných parametrech
 • když kliknete na žluté pole s písmenem u výplatní pásky a stisknete F1, objeví se nápověda pro daný údaj a z nabízených možnostech si můžete vybrat – vyberte si dané písmeno, zapište ho to žlutého pole a od uložení tlačítkem OK budou mít všichni uživatelé stejný typ výplatní pásky
 • na této kartě také doporučujeme nastavit, jak se má zobrazovat na výplatní pásce zdravotní pojišťovna či účet zaměstnance

 Karta třídění tiskových zpráv

 • pokud chcete, aby napříč celou firmou bylo jednotné třídění tiskových zpráv, např. že všichni uživatelé budou tisknout mzdové listy podle jména (nikoliv osobního čísla), nastavíte zde; jinak neřešíte a ponecháte na nastavení každého uživatele

 Karta Tiskové texty

 • velmi důležitá karta, ze které se propisují zadané údaje do různých formulářů, např. na sociální pojišťovnu
 • nutné vyplnit pro všechny: Úplný název organizace, DIČ, adresa organizace
 • údaje, které si každý uživatel nastaví v parametrech aktivního uživatele při kliknutí na funkci 2-7-5 jsou: e-mail (propisuje se např. do sestavy NEMPRI), Vyhotovil (propisuje se např. do sestavy NEMPRI)

Karta Daňové formuláře

 • vyplněním této karty se pro všechny uživatele propíší údaje na vyúčtování daní, je proto nutné vyplnit Zástupce či Oprávněnou osobu