Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mimořádný příkaz k úhradě

Potřebujete vytvořit okamžitý příkaz k úhradě a nemůžete čekat do výplatního termínu? Použijte Mimořádný příkaz k úhradě. Jak vše nastavit a provézt, aby vše proběhlo korektně, stačí dodržet následující postup:

  1. zadejte do časového fondu (funkce Mzdy 2-3-1 Doplnění nebo oprava věty) mzdovou složku 7931 Mimořádná záloha příkazem k úhradě a částku, kterou potřebujete odeslat
  2. přejděte do funkce 11-10 Mimořádný příkaz k úhradě a zvolte druhou možnost: Mimořádné zálohy
    • potvrzením tlačítkem OK se vám otevře okno pro zadání datumů pro příkazy k úhradě, zvolte datumy a potvrďte tlačítkem Sumarizace – otevře se vám další okno, kde uvidíte částky pro mimořádný příkaz a vytvořte si příkaz k úhradě (tlačítkem Vytvoření souboru pro banku), který se vám uloží do Pracovního adresáře 
  3. výše uvedeným postupem se stalo to, že v časovém fondu se vám mzdová složka 7931 Mimořádná záloha příkazem k úhradě automaticky přepíše na mzdovou složku 7911 Řádná záloha
    • a takto vypadá simulace výpočtu:

POZOR:

Tuto funkci můžete použít pouze jednou!