Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Portál pro zaměstnance

Profesionální mzdový software umožňuje nejen snadné zadávání a aktualizaci údajů o zaměstnancích a jejich srážkách, výpočet mezd, pojištění, příspěvků i nemocenských dávek, vytváření elektronických výstupů pro státní správu a mnoho dalšího. Efektivní systém musí čerpat ze všech datových zdrojů, a to pokud možno nejpřímější cestou. Tímto zdrojem jsou především vlastní zaměstnanci, kterým Portál pro zaměstnance nejenom zpřístupní informace, které by bylo nutno problematicky komunikovat jinými prostředky, ale především je vtáhne přímo do personálních procesů a tím ulehčí práci personálním a mzdovým specialistům.

Modul Portál obsahuje následující funkčnosti:

 • Nahlížení zaměstnanců do jejich osobních dat a dat jejich podřízených s možností aktualizace vybraných údajů
  • Zadávání žádostí a schvalování nepřítomností (dovolené, zdravotní volno atd.) s následným automatickým přenosem do mzdového modulu a přímým promítnutím do časového fondu zaměstnance (veškerá komunikace prostřednictvím zaměstnaneckého portálu je doprovázena automaticky generovanými upozorňujícími e-maily)
  • Elektronické výplatní pásky a ELDP
  • Automatické zpřístupňování dokumentů vytvořených a archivovaných v personálním systému (pracovní smlouvy, mzdové výměry, interní předpisy apod.) zaměstnancům s možností potvrzení převzetí
  • Automatické sledování a upozorňování na události – systém včasného upozornění (např. ukončení zkušební doby, ukončení pracovního poměru, vypršení platnosti oprávnění, zdravotní prohlídky, školení atd.)
  • Uživatelsky definované výstupy – reporting 

Vyvinuli jsme také následující individuální řešení pro konkrétní zákazníky:

 • Decentralizované vykazování odpracovaných hodin na zakázky
  • Různé varianty hodnocení zaměstnanců s propojením na odměňování (periodická měsíční hodnocení, periodická roční hodnocení po zkušení době, hodnocení dle cílů)

Modul je automaticky nastaven tak, že zaměstnanci mají přístup pouze ke svým vlastním datům a vedoucí mají přístup k datům svých podřízených. V případě potřeby můžete individuálně nastavovat oprávnění k využívání jednotlivých funkcí modulu.