Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Výběrové kritérium

 • je nástroj pro definování určité skupiny zaměstnanců, pro které potřebujete vytvořit uživatelský report (sestavu) či si jen zobrazit seznam zaměstnanců v definované skupině
 • výběrové kritérium najdete u téměř všech funkcí v programu, u kterých je umožněno nastavit bližší parametry
 • když si otevřete funkci Výběrové kritérium, najdete v seznamu kritérií ty kritéria, které byly v minulosti již vytvořené (buď vámi nebo vytvořeným kolegou, které určil, aby byly kritéria viditelná pro všechny uživatele)

Tvorba výběrového kritéria

 • klikněte na Výběrové kritérium a vyberte pro úpravu první možnost, a to *DFT Prvotní kritérium MZDY nebo DFT Prvotní kritérium PERSONALISTIKA a poté klikněte vlevo dole na tlačítko Upravit a otevře se vám okno pro Výběrové kritérium
 • vysvětlení funkcí:

Kritérium, Autor a Poznámka:

 • tyto údaje vidíte v modrých polích a v této fázi nejsou editovatelné
 • editovatelné budou až v případě, kdy si budete chtít vytvářené kritérium Uložit přes tlačítko Uložit jako. Poté vás program vyzve, abyste si kritérium pojmenovali
 • výběrové kritérium nemusíte ukládat, můžete si ho nastavit pouze pro jednorázové použití

Filtr na výskyt vět v časovém fondu:

 • pro výběr zaměstnanců, kteří mají či nemají věty v časovém fondu

Filtr na stav zaměstnanců:

 • VŠE: parametr vybírá všechny zaměstnance, jak aktivní, tak vystoupivší (tedy současnost + historii)
 • SOUČASNOST: parametr je přednastaven na tuto hodnotu a vybírá pouze aktivní zaměstnance
 • HISTORIE: parametr vybírá pouze zaměstnance neaktivní, již vystoupivší
 • v některých filtrech můžete také najít další položky:
 • BEZ VYNĚTÍ Z EVIDENČNÍHO STAVU: parametr vybírá pouze ty zaměstnance v evidenčním stavu, tzn. údaj L3214 (druh evidenčního stavu) = 0
 • POUZE VYNĚTÍ Z EVIDENČNÍHO STAVU: tento parametr vybírá pouze zaměstnance mimo evidenční stav, tzn. údaj L3214 (druh evidenčního stavu) > 0

Přidat podmínku:

 • přidáním podmínky se vám objeví v levém okně další řádek, který definujete pod tabulkou v sekci „Vybraná podmínka“
 • Údaj: ve žlutém poli najděte údaj pro definované kritérium a otevřete si menu v poli Test, kde najdete:
 • vyberete z možností a upřesníte v dalším poli podle toho, co jste si vybrali za údaj, např.:
  • L (patří do seznamu): objeví se prázdná pole pro zadání
  • R (interval OD-DO): objeví se možnost přidat datum od a datum do
  • = (je rovno): zadáte hodnotu údaje, kterou potřebujete
 • v řádku Operátor máte možnost vzájemného posouzení porovnávacích testů ve více řádcích (testy musí být minimálně dva), a to:
  • A současně (AND): tato hodnota indikuje, že oba testy musí být pravdivé
  • Nebo (OR): tato hodnota indikuje, že stačí pouze jeden pravdivý test z páru

Závorky:

 • pro další možnost sestavení výběrového kritéria slouží Závorky, kterými můžete spojit více řádků definice do společné podmínky oproti předchozí podmínce
 • klikněte na tlačítko Závorky a objeví se následující okno:
 • nyní v horní části tabulky klikněte na ty dva údaje, které chcete porovnávat a poté klikněte na jeden z údajů:
  • klikněte na nejčastěji používaný údaj (…..), příp. na pole N(…..), což znamená obrácené porovnání podmínek
  • pro stanovení vztahu mezi porovnávacími testy v závorkách a mezi dalšími skupinami porovnávacích testů v závorkách lze standardně využít logické funkce „A“ a „Nebo“
  • okno opustíte tlačítkem „Ukončit režim závorek“

Po vydefinování výše uvedeného kliknete vlevo dole na tlačítko „Uložit jako“ a dané výběrové kritérium uložíte.

Pokud si otevřete již dříve uložené kritérium, máte možnost toto kritérium zrušit (smazat) nebo si udělat kopii.

 • ULOŽIT: pokud kritérium změníte, kliknutím na toto tlačítko si změnu uložíte
 • ULOŽIT JAKO: touto funkcí můžete provézt kopii, kterou pojmenujete jinak a poté ji upravíte a uložíte
 • ZRUŠIT KRITÉRIUM: tímto tlačítkem dané kritérium smažete