Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Verze V04R22M11

S U B S Y S T É M M Z D Y

(1) Nové limity u srážek ze mzdy v roce 2022 se změnou životního minima od 1.4.2022

Nařízením vlády č. 75/2022 Sb., ze dne 30. března 2022 se zvyšují částky životního a existenčního minima. Vláda nařizuje podle § 9, odst. 2, zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu jeho navýšení.

Vzhledem k tomu, že došlo ke zvýšení životního minima z 3 860,- Kč na 4 250,- Kč, došlo zároveň ke změně nezabavitelných a dalších souvisejících částek potřebných k výpočtu srážek ze mzdy.

Přehled částek potřebných pro výpočet srážek ze mzdy v programu, kde normativní náklady na bydlení jsou vyšší (7935,- Kč):

 • Životní minimum jedince je nadále 4 250,- Kč
 • Náklady na bydlení 7 935,- Kč
 • celkem částka pro výpočet nezabavitelné částky 12 185,- Kč (4250,- + 7935,-)
 • Nezabavitelná částka na povinného 9 138,75 Kč
 • Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu 3 046,25 Kč

Maximální výše jedné třetiny zbytku čisté mzdy činí 8 123,33 Kč.
Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení činí 24 370,- Kč.

Pro zákazníky, kteří mají výjimku na normativní náklady na bydlení, tzn. normativní náklady nebyly zvýšeny a zůstaly na výši 6815,- Kč

 • Životní minimum jedince je nadále 4 250,- Kč
 • Náklady na bydlení 6 815,- Kč
 • celkem částka pro výpočet nezabavitelné částky 11 065,- Kč (4250,- + 6 815,-)
 • Nezabavitelná částka na povinného 8 298,75 Kč
 • Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu 2 766,25 Kč

Maximální výše jedné třetiny zbytku čisté mzdy činí 7 376,67 Kč
Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení činí 22 130,- Kč

(2) Paušální náhrada nákladů za zpracování exekuce

Změna je novelou Občanského soudního řádu č.286/2021 Sb., s platností od 1.1.2022. Částka je stanovena vyhláškou č.517/2021 Sb., pro rok 2022 je paušální náhrada stanovena na 50,- Kč.

 • Oprávněný má nárok na náhradu všech účelných nákladů výkonu rozhodnutí.
 • Plátce mzdy má vůči povinnému nárok na paušálně stanovenou náhradu nákladů, které mu vznikly za 1 kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy povinného.
 • Náklady plátce jsou náklady výkonu rozhodnutí.
 • Provádí-li plátce mzdy zároveň srážky k vydobytí několika pohledávek vůči témuž povinnému, náleží mu náhrada nákladů pouze jednou.

Právo na částku náhrady nákladů, jež nebyla odečtena podle §289, odst.2, §291, odst.3 nebo §293, odst.1 ze sražené částky před jejím vyplacením nebo zaslání, zaniká.

 • Pokud si zaměstnavatel neodečte náhradu z provedených srážek, nárok na paušální náhradu zaniká.
 • Na náhradě nákladů nemůže vzniknout nedoplatek, který by navyšoval dluh zaměstnance a který by bylo možné vymáhat později.
 • Zaměstnavatel nemusí svůj nárok na náhradu nákladů realizovat.
 • Paušální náhrada náleží prvnímu i dalšímu plátci mzdy. Jestliže má zaměstnanec více plátců mzdy, náleží rovněž všem plátcům.
 • Paušální náhrada nenáleží veřejnoprávním plátcům zákonem vymezených příjmů a plátcům některých příjmů, kteří vyplácejí dávky státní sociální podpory a pěstounské péče,
  a dále příjmy uvedené v §299, odst.1, písm.b) až f) až l), Občanského soudního řádu (např. důchody, podpora v nezaměstnanosti, výsluhový příspěvek, odstupné
  nebo peněžitá plnění věrnostní povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním).
 • Paušální náhradu si zaměstnavatel srazí z první třetiny zbytku čisté mzdy před všemi ostatními pohledávkami a tuto částku si ponechá.
 • Výše paušální náhrady nesmí přesáhnout výši první třetiny.

Paušální náhrada náleží pouze pro nově vydané exekuce.
Paušální náhrada náleží pouze zaměstnavateli, kterému bylo pro zaměstnance doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí ode dne účinnosti novely zákona, tedy od 1.1.2022.
Znamená to tedy, že paušální náhradu nelze u zaměstnance uplatnit v případě, pokud se na něho vztahují pouze exekuční příkazy doručené zaměstnavateli před 1.1.2022.

Paušální náhradu nelze použít v případě insolvence.
Nové ustanovení §270, odst. 2, Občanského soudního řádu se nepoužije u řízení, ve kterých bylo vydáno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy před 1.1.2022. Je tak použitelné pouze pro výkon rozhodnutí (soudní výkon rozhodnutí a exekuce), ne však pro insolvenční řízení.

V Nuggetu se pořadí srážek řídí údajem „PLATNOST“.

Jak postupovat v NUGGETU:

 • v kmenové větě zaměstnance, ve srážkách na účet zadáte Druh srážky (1)-výživné a označíte nový parametr „Náklady zaměstnavatele na exekuce“
 • do částky ke sražení zapíšete 50,- Kč
 • nebudete zadávat u insolvencí ani u exekucí, které jsou starší než 1.1.2022
 • částka náhrady se nebude propisovat do bankovních příkazů
 • náklady zaměstnavatele uvidíte na výplatní pásce pod mzdovou složkou 7222
 • účty (kontace) k této mzdové složce zavedete ve mzdách ve funkci M-2–4–2
 • přehled sražených paušálních náhrad najdete v sestavě LZ998-Přehled exekucí, kterou vygenerujete ve mzdách ve funkci M-3–10
 • přehled sražených paušálních náhrad v měsíci najdete v sestavě LZ229-Spoření,půjčky,pojištění, kterou vygenerujete ve mzdách ve funkci M-8–2

(3) Doplňující informace k údaji L4416 – Průměrný hod. výdělek pro ONZ

Subsystém Personalistika obsahuje nový editovatelný údaj L4416 Průměrný hodinový výdělek pro ONZ (formulář ČSSZ – Oznámení o nástupu (skončení). V subsystému Mzdy tento údaj není editovatelný.

Údaj L4416 slouží pro výjimečné případy, kdy ukončujete pracovní poměr se zaměstnancem, potřebujete určit průměrný/pravděpodobný výdělek a program ještě v danou chvíli nemá zadaná všechna data pro jeho určení výpočtem. Díky ručnímu zadání průměrného hrubého hodinového průměru do údaje L4416, se do formuláře ONZ2022 propíše průměrný čistý měsíční výdělek.

Tato situace může nastat v případech:

 • u stanovení pravděpodobného výdělku matky vracející se po RD, která zároveň ukončuje pracovní poměr.
 • ukončujete pracovní poměr se zaměstnancem, který ještě není převedený do mezd (tedy nový nástup).
 • ukončujete pracovní poměr se zaměstnancem na začátku nového čtvrtletí, ale ještě nemáte spočítané
  výplaty měsíce předchozího a tím ani napočítaný průměr na nové čtvrtletí.
 • u zaměstnance, který neodpracoval 21 směn, ukončil pracovní poměr, a ještě nejsou uzavřené mzdy.

Tuto ruční korekci použijete jen ve výše vyjmenovaných výjimečných případech.

Údaj L4416 není potřeba vyplňovat u zaměstnanců s ustáleným průměrem, u zaměstnanců, kteří ukončují pracovní poměr jindy než na přelomu čtvrtletí, nebo u nových zaměstnanců převzatých do mezd. U většiny případů nebude potřeba ruční korekce a program bude pracovat s výpočtovými hodnotami v údajích L4410, L4450 a L4451.