Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nadpodnikový rejstřík

Nadstavbový modul Nadpodnikový rejstřík je určen pro klienty zpracovávající agendy pro více společností, které mezi sebou nejsou nijak databázově propojeny. Typickým příkladem je holding, pod který spadá více společností nebo účetní společnost, která zpracovává agendy pro několik dalších společností. Speciální modul pracuje „nad databázemi“ všech společností, které uživatel v SW Nugget spravuje a výrazně mu ulehčuje práci. Například při vyhledávání zaměstnanců napříč společnostmi.

Pomocí programu je možné vyhledat zaměstnance či rodinného příslušníka, a to na základě zadání:

  • rodného čísla (postačí prvních 6 číslic)
  • jména
  • nebo jen části jména (například v případě špatně čitelných podkladů).

Modul prohledá všechny zpracovávané společnosti a vytvoří seznam zaměstnanců, kteří odpovídají zadaným informacím.