Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Co může ovlivnit výpočet nároku na dovolenou?

Dovolená prošla v roce 2021 velkou novelou a tudíž si musíme zvyknout, co všechno může ovlivnit výši dovolené pro daný rok.

Je to:

Začátek a ukončení pracovního poměru
Vynětí a návrat do evidenčního stavu
Správné nastavení kalendáře – samostatný článek pro kalendáře najdete zde
Pokud není zadaná mzda na kartě zaměstnance
Zadání údajů v Časovém fondu – samostatný článek pro aktualizaci časového fondu najdete zde
Překážky na straně zaměstnavatele (MSL 572) – není nárok vůbec, nevstupuje do údaje L4303
Neplacené volno
Opravy nemocí v hodinách a opravy odpracované doby v hodinách – samostatný článek na aktualizaci okna datumů najdete zde
Nekorektní opravy zadání v časovém fondu
Nedodržení pracovního fondu v měsíci, ale také v daném roce

      • Např. Zaměstnanec se zkráceným úvazkem, který odpracuje více hodin, než odpovídá jeho úvazku (bez přesčasových hodin) a tyto hodiny jsou vykázány v časovém fondu a zaplaceny, mají vliv na výpočet dovolené a alikvótní nárok vzroste. A obráceně. Pokud zaměstnanec svůj naplánovaný fond neodpracuje a nemá uvedeno, co v neodpracovaných hodinách vykonával (např. dovolená, neplacené volno, nemoc apod.), alikvótní nárok se sníží.