Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Co je plně započitatelná doba a kdy musím počítat 12násobek a 20násobek průměrného týdne pro výpočet dovolené?

Částečně započitatelná doba a posouzení 12násobku a 20násobku průměrného týdenního úvazku

V minulosti se dovolená krátila po 100 neodpracovaných směnách v kalendářním roce. S přechodem na dovolenou v hodinách se již dovolená takto nekrátí, ale vypočítává se nárok podle odpracované nebo plánované pracovní doby.

Jako částečně započitatelnou dobu se považují překážky v práci:

nemoc (nevztahuje se na pracovní úraz a nemoc z povolání)
karanténa
rodičovská dovolená
neplacené volno
vazba a výkon trestu

Pokud má zaměstnanec dlouhodobou nepřítomnost, nicméně v kalendářním roce odpracuje alespoň 12násobek svého průměrného týdenního úvazku, pro výpočet dovolené se tato nepřítomnost započítá jako odpracovaná doba, maximálně však v délce odpovídající 20násobek průměrného týdenního úvazku.

 

V Nuggetu tuto dobu evidujeme v údaji L4303 – Částečně započitatelné doby pro dovolenou.

U 40hodinového úvazku je maximální hodnota 800.

 

průměrný týdenní úvazek * 12 = limit, který musí zaměstnanec odpracovat, aby se nepřítomnosti započítaly do odpracované doby

 průměrný týdenní úvazek * 20 = maximální délka nepřítomností v hodinách, která se přičítá k odpracované době. (pokud zaměstnanec chybí méně, samozřejmě se přičítá méně)

 

Plně započitatelnou dobou, tj. dobou, která se považuje za odpracovanou patří:

mateřská dovolená
pracovní úraz a nemoc z povolání
OČR
svátky
dovolená
dodatková dovolená
čas vyplácený náhradou mzdy pro obecní zájem
výkon funkce
sportovní reprezentace
studium při zaměstnání
cvičení CO
vojenská služba
důležité osobní překážky
náhradní volno
prostoje
překážky z důvodu reorganizace
HomeOffice
rodičovská dovolená u muže, který čerpá v době, v níž ženě náleží MD