Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Verze V04R22M18

S U B S Y S T É M M Z D Y

(1) Stravenkový paušál – změna limitu pro odvody od 1.9.2022

Peněžitý příspěvek na stravné je u zaměstnance osvobozen od daně z příjmů jen do určitého limitu, u zaměstnavatele je daňově uznatelný náklad bez omezení. Od 1.9.2022 došlo ke změně výše stravného, a to ze 118,-Kč na částku 142,- Kč.

Hranice pro daňovou uznatelnost peněžitého příspěvku na stravné činí 70% výše stravného. Nově je maximální výše daňově uznatelného příspěvku na stravné 99,40 Kč

(2) Změna vyměřovacího základu pro zdravotní pojistné hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát a zaměstnavatel zaměstnává více než 50% osob se ZPS

S účinností od 31.8.2022 se mění vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za „státní pojištěnce“ z dosavadních 14 570 Kč na 11 014 Kč. Platba pojistného za osobu, za kterou stát pojistné platí, se mění za celý měsíc z částky 1 967 Kč na 1 487 Kč měsíčně.

V měsíci srpnu se provede výpočet poměrnou částí, kdy se vyměřovací základ přepočte dle kalendářních dnů. 14570/31*30 =14100 11014/31*1= 356 14100 +356 = 14 457 Kč Za měsíc srpen bude použit pro snížení vyměřovacího základu na ZP částka 14 457 Kč.

Jak se výše uvedená změna projeví u zaměstnavatelů (a zaměstnanců) v souvislosti s placením pojistného na zdravotní pojištění. Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem je roven výši odpočtu od dosaženého příjmu u těch zaměstnanců a zaměstnavatelů, kteří mají ze zákona na uplatnění odpočtu nárok.

Ve smyslu ustanovení § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, je v souvislosti s uplatňováním odpočtu zapotřebí respektovat následující:

  • nárok na uplatnění odpočtu může použít pouze zaměstnavatel, zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců,
  • u tohoto zaměstnavatele lze uplatnit nárok na odpočet jen v případě zaměstnané osoby, které byl přiznán invalidní důchod,
  • odpočet je možné nárokovat i v případě, kdy uvedené skutečnosti netrvají po celý kalendářní měsíc.

(3) ONZ – průměrný čistý výdělek u dohod

Rekapitulace doplní u dohod hodnotu v údaji L 4416, kterou zkopíruje z údaje L 4410 v případě, že v údaji L 4023 bude hodnota vyšší než nulová.
V údaji L 4023 zkrácený úvazek uživatel doplní skutečný týdenní úvazek dohody, kterou si vypočítá.