Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Verze V04R22M19

S U B S Y S T É M M Z D Y

Změna platových tabulek

Verze se důležitá pro společnosti, které se řídí platovými tabulkami, mají v údaji L4090 – Tarifní postup:

  • automatické navyšování stupně a platů (hodnota 0) nebo
  • ANSP až po dosažení praxe (hodnota 2)

a přešli do účetního období 9/2022 ještě před instalací verze č. 18, která obsahovala upravené platové tabulky.