Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Prázdninové vydání

Vážení obchodní přátelé, milí klienti,

doufáme, že si ještě stále probíhající léto užíváte plnými doušky a čerpáte potřebnou energii 😊 Níže vám posíláme již sedmé vydání našeho newsletteru Nuggetoviny, které je doslova nabité informacemi. Dočtete se v něm o několika nových funkcionalitách – zadávání ukončení nepřítomnosti v budoucnosti, E-mailové notifikace či Cestovní příkazy. Zároveň vám ukážeme, jak v Nuggetu zadat legislativní novinku v podobě zvýhodněného zdanění nízkoemisních služebních vozů pro soukromé účely a máme pro vás i nová školení 😊
Pokud by vás k čemukoliv z Nuggetovin zajímaly detailnější informace, neváhejte se na nás obrátit.

S pozdravem a přáním pohodového zbytku léta
Tým Nugget SW


Zdanění nízkoemisního služebního vozu – Jak zadat v Nuggetu?

S účinností od 1. července 2022 mohou zaměstnanci v České republice díky novelizaci u § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů využít zvýhodněného zdanění nízkoemisního služebního vozu využívaného i pro soukromé účely. Jedná se tak o další dílčí podporu, kterou Sdružení automobilového průmyslu pro rozvoj čisté mobility dlouhodobě prosazovalo. Detailní informace o této novince najdete např. zde.

A co to znamená pro uživatele Nuggetu?
„Přidanění“ vozu z výše uvedené kategorie nízkoemisních budete evidovat stejným způsobem jako dosud, tedy v údaji L4024 na kartě zaměstnance v záložce danění. Pouze zde zadáte částku ve výši 0,5 % vstupní ceny daného motorového vozidla.
Údaj L4024 je navázaný na mzdovou složku 5432 s výchozím názvem „1 % ceny motorového vozidla“. Nezapomeňte prosím na to, že název mzdové složky se propisuje do výplatní pásky zaměstnance, což pak ve výsledku může být pro dotčenou skupinu zaměstnanců zavádějící. Doporučujeme proto změnit název mzdové složky na např. “Navýšení daně za motorové vozidlo“.

Návod, jak přejmenovat mzdovou složku najdete zde.


Rychlejší Zadávání ukončení nepřítomnosti v budoucnosti – okno datumů

systému Nugget nově můžete ukončovat nepřítomnosti přecházející do následujícího účetního období, a to tak, že v okně datumů do údajů Likvidace OD a Schopen OD zadáte datum následujícího období.
Novinka se týká všech nepřítomností zadávaných oknem datumů. Dosud bylo možné zadávat ukončení do budoucna jen u některých typů nepřítomností, např.: C – neplacené volno, 7 – mateřská dovolená, 9 – rodičovská dovolená.

Příklad:

Zpracováváte mzdu za červenec a máte v přehledu e-neschopenek nemoc, která začíná 17. 7. 2022 a končí 5. 8. 2022. Nově čekat až přejdete do srpna, abyste tuto nemoc ukončili, ale již nyní převezmete nemoc do časového fondu celou. Datumy pak budou vypadat následovně:

Neschopen OD: 17. 7. 2022        Likvidace OD: 17. 7. 2022
Schopen OD: 6. 8. 2022              Likvidace DO: 5. 8. 2022

Program při tomto zadání vygeneruje mzdové složky pouze za aktuální období červenec a po přechodu do srpna vám vygeneruje zbývající dny.

V červenci se tedy pro výše uvedený příklad jako nemoc vygeneruje celkem devět dní a sedm dní se proplatí jako dávky při nemoci. Zbylé tři dny se automaticky proplatí v srpnu.

A již nyní vám můžeme pošeptat, že ve vývoji testujeme i funkci zadávání vzniku nepřítomnosti do budoucna. O jejím spuštění vás budeme včas informovat.


E-mailové notifikace

Tato nová funkce koncepčně slouží k rozesílání e-mailových notifikací o Událostech jak uživatelům Nuggetu, tak zaměstnancům. Standardnímu uživateli Nuggetu se posílají notifikace o Událostech, které má nastavené pod svým účtem. Seznam Událostí tedy plně odpovídá tomu, co uživateli hlásí program při spuštění.

U e-mailů zaměstnancům máte jako uživatel možnost si blíže určit, jak má e-mail vypadat. Program také v definovaném textu provede náhrady klíčových slov, jako např. křestní (nebo celé) jméno zaměstnance.

Více informací o této funkcionalitě získáte u našich obchodníků:
Jiří Šrámek nebo Pavel Stárek.


Nově vypsaná školení

Stejně jako v uplynulých letech, i v letošním roce pro vás máme naplánovanou celou řadu školení a webinářů plných tipů, triků a rad ohledně specifických funkcionalit a novinek našeho systému. Aktuální seznam plánovaných akcí, který pravidelně doplňujeme o nové termíny, najdete na našich webových stránkách. Zde se také můžete rovnou přihlásit. Těšíme se na vás 😊

Školení CZ

Školení SK


Cestovní příkazy

Další vylepšení, která jsme pro vás přes léto připravili, se týkají modulu Cestovní příkazy. Modul Cestovních příkazů je součástí Zaměstnaneckého portálu a začíná zadáním žádosti zaměstnance vyslaným na služební cestu, ať již v rámci ČR tak i v zahraničí, pokračuje schválením cesty nadřízeným, podáním přehledu vyúčtováním nákladů a končí proplacením cestovních výloh.

Více informací o této funkcionalitě získáte u našich obchodníků:
Jiří Šrámek nebo Pavel Stárek.


Novinka na portáli Sociálnej poisťovne

Vedeli ste, že na portáli Sociálnej poisťovne je teraz novinka, vďaka ktorej si môžete skontrolovať či niektorý z vašich zamestnancov nepoberá invalidný alebo starobný dôchodok?

Po prihlásení do SP na záložke REGISTER, po kliknutí na mesiac napr. 8/2022,  zobrazí sa doleuvedená tabuľka, kde záložka DÓCHODCOVIA , vypovedá o zamestnancoch, ktorí majú priznaní dôchodok a dokonca je tam aj rozmedzie od kedy.
Táto informácia je hlavne veľkou pomôckou pre personalistky a mzdárky, aby si to vedeli sledovať a kontrolovať, lebo zamestnanci nie vždy splnia povinnosti oznámenie zamestnávateľovi, že poberá dôchodok.


Nugget SW – Pravidelný servis

Věděli jste, že Nugget SW letos slaví třicátiny a také tři roky od akvizice společností RSM CZ? Zároveň jsme pro vás přes léto připravili další sadu novinek a vylepšení, o kterých vás chceme informovat „napřímo“.
Dovolíme si proto využít této výjimečné příležitosti a v následujících týdnech telefonicky kontaktujeme každého z vás. Rádi bychom s vámi shrnuli dosavadní, většinou mnohaletou, spolupráci, probereme s vámi zmíněné novinky a vylepšení, vyslechneme si vaši zpětnou vazbu a v případě zájmu s vámi probereme i chystané novinky a další rozvoj naší, věříme, že vzájemně příjemné, spolupráce.

Těšíme se na brzkou slyšenou!