Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nezabavitelné minimum – jak ovlivnit jeho výši

Výši nezabavitelného minima můžete ovlivnit zadáním určité hodnoty do údaje L4504 Počet vyživovaných osob pro výpočet nezabavitelného minima ve funkci Mzdy 2-1-1 Doplnění nebo oprava věty, a to následovně:

Zadáním hodnoty „-9“:

  • je potlačena funkce dodržení nezabavitelného minima a pohledávka se srazí v plné výši

Zadáním hodnoty „-1“:

  • pokud má zaměstnanec jiný příjem, např. důchod a ten je již postižen exekucí přímo na OSSZ, má zaměstnavatel povinnost srazit ze mzdy třetinu bez odečtení nezabavitelné základní částky, která již byla uplatněna právě tou OSSZ

Nezabavitelné minimum použila sociální pojišťovna – zadání:

  • v případě, že budete potřebovat upravit nezabavitelné minimum, např. protože část použila příslušná sociální pojišťovna, v časovém fondu upravíte nezabavitelné minimum pomocí mzdové složky 9910

Bližší informace k exekucím a výživnému najdete zde.