Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Potřebuji opravit údaje v plně započitatelných a částečně započitatelných dobách

Korekce údajů L4303 Částečně započitatelná doba a L4304 Plně započitatelná doba je umožněna, a to za následujících podmínek:

  • korekce se provádí v časovém fondu, kdy zadáte mínusové či plusové hodnoty ke mzdových složkám 
    • 921 Odpracovaná doba (pro údaj L4304) 
    • 925 Korekce L4303 (pro údaj L4303) 
  • v kmenové kartě zaměstnance se změna projeví v údaji L3222 Alikvotní nárok na dovolenou již v aktuálním účetním období
  • údaje L4304 a L4304 se změní po rekapitulaci, tzn. až při přechodu do dalšího účetního období

Upozornění:

  • přestože je možná přímá úprava hodnot těchto údajů v kmenové kartě zaměstnance, je vhodné a DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME provádět tuto korekci výhradně uvedenými mzdovými složkami právě v časovém fondu
  • pouze tak bude mít systém úplné podklady pro výpočet odpracovaných dob a nedojde tak k situaci, kdy by ruční oprava mohla být přemazána automatizovaným přepočtem (například programem Přepočet L4304)