Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Exekuce: Jakým způsobem mohu zadat náklady zaměstnavatele na exekuci?

Tato změna je novelou občanského soudního řádu č. 286/2021 Sb. s platností od 1. ledna 2022. Částka je stanovena vyhláškou. Pro rok 2022 je stanovena na 50,- Kč. Tyto náklady nelze použít na exekuce došle před 1. lednem 2022 ani na insolvence.

Právo na částku náhrady nákladů, jež nebyla odečtena ze sražené částky před jejím vyplacením nebo zasláním, zaniká.

Tyto náklady zadáte v kartě zaměstnance – tedy ve funkci Mzdy 2-1-1 ve Srážkách na účet nebo ve funkci Pers 1-1 na kartě Mzdové údaje – vlevo dole Srážky na účet – a v obou případech vyberete druh srážky č. 1 – Výživné

V této srážce vyplníte částku 50,- Kč do pole částka ke sražení, do poznámky si můžete zapsat, že jde o náklady zaměstnavatele (tuto poznámku pak uvidíte např. na zápočtovém listu)

Částka se nepropíše do bankovních příkazů. Částka se ve výplatní pásce objeví pod mzdovou složkou 7222 Náklady zaměstnavatele na exekuci (zdali máte tuto mzdovou složku otevřenou, si můžete ověřit ve funkci Mzdy 2-4-1, bližší návod zde)

Návody vztahující se k exekucím

Souhrnný návod k exekucím, insolvencím, deponovaným mzdám zde
Návod pro exekuce a insolvence zde
Návod pro výživné zde
Návod pro deponované mzdy zde