Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Jak funguje nový údaj L4416

Údaj L4416 Průměrný hrubý hodinový výdělek slouží pro naplnění údaje Průměrný čistý měsíční výdělek v Oznámení o nástupu zaměstnance.

Tento údaj se sám vypočítá při první provedené rekapitulaci (funkce Mzdy 9-1), tzn. existuje pouze pár případů, kdy je nutno nasadit údaj L4416 ručně, a to v následujících případech:

  • u stanovení pravděpodobného výdělku matky vracející se po RD, která zároveň ukončuje pracovní poměr
  • ukončujete pracovní poměr se zaměstnancem, který ještě není převedený do mezd (tedy nový nástup)
  • ukončujete pracovní poměr se zaměstnancem na začátku nového čtvrtletí, ale ještě nemáte spočítané výplaty měsíce předchozího a tím ani napočítaný průměr na nové čtvrtletí
  • u zaměstnance, který neodpracoval 21 směn, ukončil pracovní poměr, a ještě nejsou uzavřené mzdy

Údaj L4416 si musíte ručně nasadit sami v modulu PERSONALISTIKA. V modulu Mzdy má tento údaj pouze informativní charakter.

Pokud tedy potřebujete nasadit údaj L4416 před rekapitulací, tak:

  • pokud údaj zůstane prázdný, program se podívá na zaručenou mzdu dle údaje L3210 Pracovní místo (funkce) a nasadí podle této zaručené mzdy do ONZ Průměrný čistý měsíční výdělek
  • v modulu PERS nejsou údaje o uplatňování slev, proto je třeba na toto myslet při ručním nasazování Průměrného hodinového výdělku, který je v hrubém. A k tomu vám poslouží naše Kalkulačka, která umí zohlednit uplatňování slev jak na poplatníka, tak na děti

Údaj L4416 není potřeba vyplňovat u zaměstnanců s ustáleným průměrem, u zaměstnanců, kteří ukončují pracovní poměr jindy než na přelomu čtvrtletí, nebo u nových zaměstnanců převzatých do mezd. U většiny případů nebude potřeba ruční korekce a program bude pracovat s výpočtovými hodnotami v údajích L4410, L4450 a L4451.