Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Verze V04R22M15

SUBSYSTÉM MZDY

1) Odesílání elektronických hlášení na Zdravotní pojišťovny z programu pomocí datových schránek

Program nově nabízí možnost odesílání elektronických hlášení na Zdravotní pojišťovny. Nastavení je možné učinit individuálně jednotlivým uživatelem nebo centrálně pro všechny uživatele v jednom kroku.

Jaké hlášeny je možné odesílat:

 • Přehled o platbě pojistného (PPPZ)
 • Hromadné oznámení zaměstnavatele (HOZ)

Individuální nastavení jednotlivým uživatelem

 • Přihlašovací údaje do vaší datové schránky (tj. DS, ze které se bude odesílat) nastavíte ve funkci: Další funkce – Nastavení – záložka E-Podání

Centrální nastavení

 • Při centrálním nastavení se přihlašovací údaje do vaší datové schránky nastavují v Základním parametrickém souboru ve funkci Mzdy 2-7-1 – Záložka E-podání a dokumenty

Jak nastavit:

 • označit parametr: Odesílat e-podání na PZP
 • označit parametr: Datová schránka
 • zadat přihlašovací údaje do Datové schránky

Upozorňujeme, že funkce odesílání B2B je v tuto chvíli stále ve vývoji.

Nastavení čísel datových schránek jednotlivých zdravotních pojišťoven

 • prvotní nastavení čísel datových schránek budou do číselníku zdravotních pojišťoven nasazeny z naší strany
 • budoucí změny je nutné aktualizovat individuálně z vaší strany
  • provedete v číselníku zdravotních pojišťoven ve funkci Mzdy 2-4-3 Kmenové údaje – Číselník L6001 Číslo zdravotní pojišťovny
  • zde pomocí tlačítka Upravit provedete aktualizace údajů jednotlivých zdravotních pojišťoven

Odesílání hlášenek na Zdravotní pojišťovny

 • vytvořené hlášky ve formátu PDF je možné odesílat dvěma způsoby:
  1. přímo ze Zpráv pomocí nového funkčního tlačítka „Odeslat datovkou“
  2. přes funkci Další funkce – Podání na portály veřejné správy – Podat podání
   • vytvořenou PDF sestavu ve Zprávách otevřete a uložíte kamkoliv na váš počítat
   • dále v horním menu v Nuggetu: Další funkce – Podání na Portály veřejné správy – Podat podání
   • zde označíte parametr Zdravotní pojišťovny a pomocí průzkumníka (tři tečky) najdete uložené PDF a stisknete „Odeslat soubor“
   • v následujícím kroku vyberete, které z hlášení odesíláte a pomocí „Odeslat soubor“ odešlete

Po odeslání je možné zkontrolovat, zda byl soubor úspěšně odeslán ve funkci Další funkce – Podání na portály veřejné správy – Přehled

Více informací najdete na webu podpory zde

2) Nové limity u srážek ze mzdy v roce 2022 se změnou životního minima od 1.7.2022

Od 1.7.2022 došlo ke zvýšení částek životního minima a existenčního minima nařízením vlády č. 204/2022 Sb.

Částka životního minima činí 4 620,- Kč měsíčně.

S navýšením životního minima souvisí i nové limity mzdových srážek od 1.7.2022.

Vzhledem k tomu, že došlo ke zvýšení částky životního minima, a to ze 4 250,- Kč na 4 620,- Kč, došlo zároveň ke změně nezabavitelných a dalších souvisejících částek potřebných k výpočtu srážek ze mzdy

Přehled částek potřebných pro výpočet srážek od 1.7.2022:

 • Životní minimum jedince je nadále 4 620,- Kč
 • Náklady na bydlení 7 935,- Kč
 • Celkem částka pro výpočet nezabavitelné částky 12 555,- (4620 + 7935)
 • Nezabavitelná částka pro povinného 9 416,50 Kč
 • Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu 3 138,75 Kč

Maximální výše jedné třetiny zbytku čisté mzdy činí 6 370,- Kč.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, činí 25 110,- Kč.