Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Verze V04R22M13

Subsystém PERSONALISTIKA

1) Dohody – průměrný hod. výdělek pro ONZ – údaj L4416

U dohod konaných mimo pracovní poměr, tj. DPP a DPČ program do údaje L4416 automaticky zadává hodnotu „0“.
Tzn. ve formuláři ONZ bude výše průměrného čistého výdělku „0“.

U dohod program nebude doplňovat údaj L4416 ani při rekapitulaci.

Mzdová účetní musí průměrný čistý výdělek pro dohody spočítat ručně a hodnotu sama zadat až v elektronickém podání na e-portálu ČSSZ.

 • U dohod konaných mimo pracovní (DPP a DPČ) poměr program nebude hlásit chybu, pokud bude v údaji L4416 nulová hodnota.
 • U pracovních poměrů, pokud bude v personalistice v údaji L4416 „0“, program upozorní hláškou:
  „Je potřeba vyplnit údaj L 4416 – průměrný výdělek pro ONZ“.

2) Nové údaje v Personalistice pro určení průměrného výdělku pro ONZ

Uplatní se ve výjimečných případech, kdy zaměstnanec nastoupí a ihned ukončí svůj pracovní poměr, a ještě není převzatý do mezd.

Zavádíme do personalistiky nové údaje, které slouží pro správný výpočet Průměrného čistého výdělku pro ONZ, včetně možného odpočtu slevy na dani na poplatníka.

Nové údaje:
L4109 – Uplatnění slevy na daň
L4110 – Podepsal prohlášení k dani

POZOR, tyto údaje jsou časově pozdržované.

Pokud uživatel v subsystému Personalistika vyplní údaje L4109 a L4110 a vygeneruje formulář ONZ, průměrný čistý výdělek
zaměstnance v ONZ již bude vypočítán se slevou na dani na poplatníka.

Po převedení daného zaměstnance do mezd se hodnoty údajů L4109 a L4110 o podepsání a uplatnění slev na dani propíšou do mezd.

Subsystém MZDY

3) Centrální správa e-podání a podepisovacích služeb

 • Centrální umístění certifikátů – u nastavení E-podání přibylo zaškrtávátko „Certifikáty jsou v účtu Místní počítač“.
  Po zaškrtnutí bude program hledat certifikáty pro odeslání E-podání v úložišti certifikátů Místní počítač místo Aktuální uživatel.
  S touto volbou je tedy možné instalovat na terminal server certifikáty pouze jednou, což usnadňuje následnou správu ve vašem prostředí, kdy více uživatelů sdílí jedno prostředí. Tohle se použije, když jsou všichni uživatelé napojení na jeden virtuální server, a ještě lépe, když mají jeden certifikát.
  Uživatelé si pak v Další funkce – Nastavení po zaškrtnutí nahrají certifikáty. Teoreticky IT může všechny certifikáty nahrát
  na jedno uložiště a uživatelé si vyberou pouze ten svůj.
 • Centrální nastavení E-podání a podepisovacích služeb – doposud se konfigurace klientů prováděla buď na úrovni „globální nastavení“ s využitím Profilů (Další funkce – Nastavení – záložka Profily) nebo na úrovni uživatel (Další funkce – Nastavení). Nyní je možné některá nastavení konfigurovat na úrovni společnost. Jde zejména o konfiguraci napojení na ČSSZ, zdravotní pojišťovny.
  Slouží k tomu položka menu Mzdy-2-7-1, záložka „E-podání a Dokumenty“.
  Zde si můžete zaškrtnout, která z těchto nastavení chcete konfigurovat centrálně i toto centrální nastavení nastavit.
  Na společnostech, kde je aktivní centrální nastavení, je pak uživatelské nastavení v Další funkce – Nastavení pouze pro čtení.
  Vedle toho je při centrální správě zakázáno zobrazit si heslo do datové schránky, aby uživatelé neměli možnost toto heslo zjistit. Tohle je v případě, že se celá společnost nastavuje stejně, proto se nastavuje v Základním parametrickém souboru (funkce M-2-7-1).