Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Životní a penzijní pojištění

Poskytuje vaše organizace příspěvky na penzijní a životní pojištění? Zaměstnanci si platí penzijní a životní pojištění ze své výplaty? Jak vše správně nastavit se dozvíte v tomto článku. Některé funkce spjaté s penzijní pojištěním či životním pojištěním najdete na jiné kartě a jiné funkci v modulu MZDY a jinde v modulu PERS. V tomto článku se dozvíte, kde hledat v obou modulech.

PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

 • platby na penzijní pojištění za organizaci se zadávají v kmenové kartě zaměstnance a ve srážkách na účet
 • platby na penzijní pojištění placené zaměstnancem se zadává pouze ve srážkách na účet (do srážek na účet nelze nahrávat importním souborem)

 • kde najdete Penzijní pojištění:
 1. v modulu MZDY v kmenové kartě zaměstnance ve funkci 2-1-1 Aktualizace a oprava věty najdete Penzijní pojištění na záložce Mzdové údaje – ostatní a jsou to konkrétně údaje vyznačené na obrázku
 2. v modulu PERS ve funkci 1-1 Aktualizace personálních údajů na kartě Údaje zdravotní a pro důchod a jsou to konkrétně údaje vyznačené na obrázku
 •  číslo penzijního fondu (údaj L6009) nastavíte:
  1. v  modulu MZDY ve funkci 2-4-3 Kmenové údaje a konkrétně údaj L6009, bližší informace k aktualizaci kmenových (uživatelských) údajů najdete zde
  2. v modulu PERS ve funkci 3-1 Číselníky údaje konkrétně údaj L6009
 • v případě, že zadáte do údaje L4051 „Příspěvek organizace na penzijní připojištění“ hodnotu příspěvku na penzijní připojištění a ve srážkách na účet ještě nebudete mít tuto srážku zadanou nebo bude v jiné hodnotě, program vás při uložení údajů vás program upozorní na
 • a aby se vám podařilo vše správně uložit, musíte tuto srážku na penzijní připojištění na účet zadat
 • srážky na účet najdete:
  1. v modulu MZDY vlevo dole pod tlačítkem Funkce – Srážky na účet
  2. v modulu PERS na kartě Mzdové údaje a vlevo dole tlačítko Srážky na účet

ZADÁVÁNÍ PLATEBNÍCH ÚDAJŮ

 • před vyplňováním platebních údajů je potřeba vědět, jakým způsobem budou platby odesílány na příslušné pojišťovny, zda-li
 1. individuálně (tedy za každého zaměstnance zvlášť) (v modulu MZDY i PERS)
 2. hromadně (pouze v modulu MZDY)
 • při hromadné platbě je potřeba vyplnit ve funkci Mzdy 2-7-6 Bankovní příkazy pro hromadné platby (podrobnosti k hromadným platbám zde), vytvoříte hromadnou platbu na příslušný penzijní fond: Nový záznam – Druh platby: 10 Penzijní pojištění – číslo pojišťovny vyberete z menu (pro aktualizaci číselníků penzijního fondu použijte funkci Mzdy 2-4-3 Kmenové údaje a pak údaje L6009) a vyplníte poctivě všechny další položky v tabulce
 • vysvětlení aktualizovatelných položek z aktualizace srážek na účet zaměstnance:

druh srážky: vyberete druh 5 Pojištění
poř.č.srážky: zadá program automaticky, není nutno měnit
částka ke sražení: částka ke sražení, která bude zahrnuta v souboru platebních příkazů (lze použít omezení platnosti)
jednorázová oprava částky: údaj lze využít pro jednorázovou korekci sražené částky (+/-) a to pouze v daném měsíci
poznámka: upřesňující text pro vaše potřeby
pojištění: zaškrtnete z výběru: penzijní pojištění (za zaměstnance, zaměstnavatele či obojí), životní pojištění (za zaměstnance, zaměstnavatele či obojí), důchodové spoření

Účet:

číslo účtu a kód banky:

 1. pro individuální platbu, vyplňte číslo účtu a kód banky
 1. v případě hromadné platby, nechte prázdné

účet organizace:

 1. pro individuální platbu, vyplňte číslo účtu organizace dle funkce 2-4-4 bankovní účty organizace
 2. v případě hromadné platby nevyplňujte

variabilní, konstantní a specifický symbol: vyplňte údaje, pokud je potřeba (ať pro individuální či hromadnou platbu)
variabilní symbol: pokud neuvedene konkrétní VS, ale chcete aktuální měsíc, mžete použít jeden z následujících tvarů:
MMRRRR – např. 012023
RRRRMM – např. 202301
MMRR – např. 0123
RRMM – např. 2301
specifický symbol: v případě penzijního fondu (výstupní zprávy) se číslo nevyplňuje a program doplní rodné číslo zaměstnance; pokud je třeba uvádět výplatní období příslušné platby, lze toto období sestavit pomocí symbolů M(m) pro měsíc a R(r) pro rok, např.
MMRRRR (mmrrrr) – např. 012023
RRRRMM (rrrrmm) – např. 202301
MMRR (mmrr) – např. 0123
RRMM (rrmm) – např. 2301

karta historie: pro zobrazení dříve placených částek a na jaké účty

 • ve výplatě mezd vstupuje pojištění do těchto mzdových složek:
  • Příspěvek organizace na penzijní pojištění: 5325 (s odvodem), 5326 (bez odvodu)
  • Penzijní pojištění zaměstnanec: 7516
  • Penzijní pojištění zaměstnavatel: 7517

SOUBORY PRO PENZIJNÍ FONDY (pouze v modulu MZDY)

Co je potřeba pro správné nastavení penzijních fondů, aby se daly vytvořit soubory

 1. ve funkci Mzdy 2-4-3 Kmenové údaje: upravte číselník L6009 Číslo penzijního fondu
  • otevřete nový penzijní fond tlačítkem „Nový záznam“, kde určíte číselné označení v hodnotě, do významu napíšete název a vyberete kód instituce ve vybraném menu a uložíte tlačítkem OK
 2. ve funkci Mzdy 2-7-6 Bankovní příkazy pro hromadné platby (podrobnosti k hromadným platbám zde) vytvoříte hromadnou platbu na příslušný penzijní fond: Nový záznam – Druh platby: 10 Penzijní pojištění – číslo pojišťovny vyberete z menu a vyplníte poctivě všechny další položky v tabulce
 3. ve funkci Mzdy 2-1-1 Doplnění nebo oprava věty daného zaměstnance musí být na kartě Mzdové údaje – ostatní vyplněn údaj L6009 Číslo penzijního fondu + ve Srážkách na účet vytvořena srážka pro tuto platbu
 • po výše uvedených nastavení je možnost vytvořit soubor pro penzijní fond přes funkci Mzdy 11-4 Penzijní fondy:
  • označíte v tabulce daný fond – kliknete na tlačítko Vytvoření souboru pro PF a daný soubor se vytvoří do pracovního adresáře
  • pokud kliknete na tlačítko Tisk detailů: do tisku se vytvoří sestava:

LZ086B Penzijní připojištění (v PDF a možnost otevřít v CSV)

 • pokud kliknete na tlačítko Tisk sumáře: do tisku se vytvoří sestava:

LZ086P Sumarizace penzijního připojištění (v PDF)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

 • platby na životní pojištění za organizaci se zadávají v kmenové kartě zaměstnance a ve srážkách na účet
 • platby na životní pojištění placené zaměstnancem se zadává pouze ve srážkách na účet (do srážek na účet nelze nahrávat importním souborem)

 • kde najdete Penzijní pojištění:
  1. v modulu MZDY v kmenové kartě zaměstnance ve funkci 2-1-1 Aktualizace a oprava věty najdete životní pojištění (KŽP) na záložce Mzdové údaje – ostatní a jsou to konkrétně údaje vyznačené na obrázku
  2. v modulu PERS ve funkci 1-1 Aktualizace personálních údajů na kartě Údaje zdravotní a pro důchod a jsou to konkrétně údaje vyznačené na obrázku
 • číslo pojišťovny pro KŽP (údaj L6006) nastavíte:
  1. v  modulu MZDY ve funkci 2-4-3 Kmenové údaje a konkrétně údaj L6006, bližší informace k aktualizaci kmenových (uživatelských) údajů najdete zde
  2. v modulu PERS ve funkci 3-1 Číselníky údaje – konkrétně údaj L6006
 • v případě, že zadáte do údaje L4053 hodnotu příspěvku na KŽP a ve srážkách na účet ještě nebudete mít tuto srážku zadanou nebo bude v jiné hodnotě, program vás při uložení údajů vás program upozorní na
 • vyplnění údajů ve srážkách na účet je stejné jako při zadávání srážky pro penzijní pojištění
 • srážky na účet najdete:
  1. v modulu MZDY vlevo dole pod tlačítkem Funkce – Srážky na účet
  2. v modulu PERS na kartě Mzdové údaje a vlevo dole tlačítko Srážky na účet

ZADÁVÁNÍ PLATEBNÍCH ÚDAJŮ

 • před vyplňováním platebních údajů je potřeba vědět, jakým způsobem budou platby odesílány na příslušné pojišťovny, zda-li
 1. individuálně (tedy za zaměstnance zvlášť) (v modulu MZDY i PERS)
 2. hromadně (pouze v modulu MZDY)
 • při hromadné platbě je potřeba vyplnit ve funkci Mzdy 2-7-6 Bankovní příkazy pro hromadné platby (podrobnosti k hromadným platbám zde), vytvoříte hromadnou platbu na příslušný penzijní fond: Nový záznam – Druh platby: 15 Životní pojištění – číslo pojišťovny vyberete z menu (pro aktualizaci číselníků životního pojištění použijte funkci Mzdy 2-4-3 Kmenové údaje a pak údaje L6006) a vyplníte poctivě všechny další položky v tabulce
 • vysvětlení aktualizovatelných položek z aktualizace srážek na účet zaměstnance:

druh srážky: vyberete druh 5 Pojištění
poř.č.srážky: zadá program automaticky, není nutno měnit
částka ke sražení: částka ke sražení, která bude zahrnuta v souboru platebních příkazů (lze použít omezení platnosti)
jednorázová oprava částky: údaj lze využít pro jednorázovou korekci sražené částky (+/-) a to pouze v daném měsíci
poznámka: upřesňující text pro vaše potřeby
pojištění: zaškrtnete z výběru: penzijní pojištění (za zaměstnance, zaměstnavatele či obojí), životní pojištění (za zaměstnance, zaměstnavatele či obojí), důchodové spoření

Účet:

číslo účtu a kód banky:

 1. pro individuální platbu, vyplňte číslo účtu a kód banky

2. v případě hromadné platby, nechte prázdné

účet organizace:

 1. pro individuální platbu, vyplňte číslo účtu organizace dle funkce Mzdy 2-4-4 bankovní účty organizace
 2. v případě hromadné platby nevyplňujte

variabilní, konstantní a specifický symbol: vyplňte údaje, pokud je potřeba (ať pro individuální či hromadnou platbu)
variabilní symbol: pokud neuvedene konkrétní VS, ale chcete aktuální měsíc, mžete použít jeden z následujících tvarů:
MMRRRR – např. 012023
RRRRMM – např. 202301
MMRR – např. 0123
RRMM – např. 2301
specifický symbol: v případě penzijního fondu (výstupní zprávy), když se číslo nevyplní, program doplní rodné číslo zaměstnance; pokud je třeba uvádět výplatní období příslušné platby, lze toto období sestavit pomocí symbolů M(m) pro měsíc a R(r) pro rok, např.
MMRRRR (mmrrrr) – např. 012023
RRRRMM (rrrrmm) – např. 202301
MMRR (mmrr) – např. 0123
RRMM (rrmm) – např. 2301

karta historie: pro zobrazení dříve placených částek a na jaké účty

 • ve výplatě mezd vstupuje pojištění do těchto mzdových složek:
  • Životní pojištění – příspěvek organizace: 5345 (s odvodem), 5346 a 5347 (jsou bez odvodu)
  • Životní pojištění – zaměstnanec: 7818
  • Životní pojištění – zaměstnavatele: 7519

SOUBORY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY (pouze v modulu MZDY)

Co je potřeba pro správné nastavení životního pojištění, aby se daly vytvořit soubory

 1. ve funkci Mzdy 2-4-3 Kmenové údaje: upravte číselník L6006 Číslo pojišťovny KŽP
  • otevřete nový životní pojištění tlačítkem „Nový záznam“, kde určíte číselné označení v hodnotě, do významu napíšete název a vyberete kód instituce ve vybraném menu a uložíte tlačítkem OK
 2. ve funkci Mzdy 2-7-6 Bankovní příkazy pro hromadné platby (podrobnosti k hromadným platbám zde) vytvoříte hromadnou platbu na příslušnou životní pojišťovnu: Nový záznam – Druh platby: 15 Životní pojištění – číslo pojišťovny vyberete z menu a vyplníte poctivě všechny další položky v tabulce
 3. ve funkci Mzdy 2-1-1 Doplnění nebo oprava věty daného zaměstnance musí být na kartě Mzdové údaje – ostatní vyplněn údaj L6006 Číslo pojišťovny KŽP + ve Srážkách na účet vytvořena srážka pro tuto platbu
 • po výše uvedených nastavení je možnost vytvořit soubor pro životní pojišťovny přes funkci Mzdy 11-5 Životní pojištění:
  • označíte v tabulce daný fond – kliknete na tlačítko Vytvoření souboru pro ŽP a daný soubor se vytvoří do pracovního adresáře
  • pokud kliknete na tlačítko Tisk detailů: do tisku se vytvoří sestava:

LZ806C Životní pojištění (v PDF a možnost otevřít v CSV)

 • pokud kliknete na tlačítko Tisk sumáře: do tisku se vytvoří sestava:

LZ086DP Sumarizace penzijního připojištění (v PDF)