Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mzdové rozpočty

Manažerské rozhraní – personální controlling

Cílem tohoto modulu je na základě známých skutečností nasimulovat výdaje potřebné k pokrytí mzdových nákladů následujícího fiskálního roku.

Dále je možné nastavit a sledovat tok zaměstnanců ve firmě. S předstihem se tak připravit na odchod zaměstnanců či nové nástupy.

A. Vytvoření plánovací knihovny

Abychom při plánování neponičili stávající data, z ostré knihovny pomocí funkce Mzdy 12-9 Plánování mzdových prostředků vytvoříme knihovnu plánovací. Ta má své číselné označení. Knihovna se po zadání těchto údajů vytvoří sama. Budete vyzvání k přegenerování knihoven:

Dále při vytváření plánovací knihovny je třeba vybrat startovací období. Od tohoto období se pak vytvoří plán na následujících 12 měsíců.

Po vytvoření plánovací knihovny dojde k následujícím operacím:

 1. Prodloužený doby určité a změna na dobu neurčitou
  • Všechny pracovní poměry na dobu určitou jsou změněny na dobu neurčitou, pokud není zadán datum a důvod ukončení a jsou aktivní k prvnímu dni aktuálního měsíce.
 2. Prodloužení dohod a jejich změna na DPČ
  • Všechny aktivní dohody jsou prodlouženy, pokud není zadán datum a důvod ukončení a jsou změněny na DPČ.
 3. Prodloužení mimo evidenčních stavů
  • Kdo není prvního daného měsíce v evidenčním stavu, ten mimo evidenční stav zůstane navždy (pokud to nezmění uživatel ručně).
 4. Ukončení nepřítomností (bez vynětí z evidenčního stavu)
  • Všechny nepřítomnosti zadané „oknem datumů“ jsou ukončeny k poslednímu dni předchozího účetního období (s výjimkou mateřské a rodičovské dovolené).
 5. Inicializace dovolené
  • Všem zaměstnancům je odmazána vyčerpaná dovolená, mají tedy nárok na kompletní dovolenou daného roku.

B. Práce s plánovací knihovnou

Plánovací knihovna provede rozpočet na každý měsíc plánovacího období zvlášť. Data čerpá z historie, a to vždy z nejbližšího účetního období. Tedy pokud se bude vytvářet plán na 4/2022, čerpat data bude z období 4/2021. Ale v případě období 12/2022 zdrojovými daty budou data z období 12/2020.

Po otevření této knihovny je jako aktuální období nastaveno období startovací, a ve funkci Mzdy 12-9 máme přístupný modul pro plánování.

V úvodní části jsou základní informace o plánovací knihovně (needitovatelné), jako např. jaké je plánovací období, číslo aktuální plánovací knihovny (můžeme jich mít více), originální období a období, ve kterém se plánovací i originální knihovna.

Ve druhé části je třeba provést aktualizaci před výpočtem – nastavit budoucí parametry:

 1. Budou změny základního parametrického souboru
  • V této funkci je zpřístupněn základní parametrický soubor (stejně jako ve funkci Mzdy 2-7-1) s tím rozdílem, že veškeré zadané změny mají svojí časovou platnost do budoucnosti. Je tak možné od určitého období nastavit např. změnu nároku na dovolenou, výši příplatků apod.
 2. Noví zaměstnanci – klonování stávajících zaměstnanců
  • Pro vytvoření headcountu je k dispozici funkce vytvářející nové zaměstnance jako kopie zaměstnanců stávajících. Standardním způsobem vyberte zaměstnance pomocí jména, nebo osobního čísla, případně využijte filtru na středisko.
  • Nové zaměstnance je možné umístit na jiné středisko, zadat jiné datum nástupu či výstupu, a změnit základní měsíční plat, respektive hodinový tarif. Navíc lze volit počet vytvářených zaměstnanců se zvolenými parametry pomocí řádku počet klonů
 • Nově vytvořeným zaměstnancům jsou přiřazena nová osobní čísla ve vzrůstající řadě osobních čísel zaměstnanců (podobně jako při standardním vytváření nových zaměstnanců), před příjmení zaměstnance je vložena konstrukce „X“ + „osobní číslo vzorového zaměstnance“.  Navíc je u nově vzniklého zaměstnance zkopírována i historie všech mzdových složek bez ohledu na nové datum nástupu, respektive výstupu!
 1. Valorizace tarifních mezd
  • V této funkci lze zadávat navýšení základní složky mzdového ohodnocení zaměstnance (L4013 a L4014 pro zaměstnance s měsíční mzdou a L4016 a L4018 pro zaměstnance se mzdou hodinovou).
 2. Import mzdových složek s časovou platností
  • Obdobně jako u funkce Mzdy 2-3-3 umožňuje tato funkce dohrávat do časového fondu všech plánovaných období najednou.  Přihrání nových položek ze souboru, je nutné uložit přihrávaný soubor ve formátu .csv (oddělený středníkem). Soubor musí obsahovat hlavičkovou větu a předepsané údaje. Mzdové položky je takto možné dohrát do jednoho, ale i do více účetních období najednou.
 3. Algoritmy pro hromadné generování ČF
  • Při hromadném generování časového fondu lze v sekci Druh generování určit, jakým způsobem se bude mzdová složka generovat:
   • Z historie znamená ve stejné výši jako v odpovídajícím zdrojovém období
   • Měsíční pevná hodnota – zadá se pevná částka, která bude přihrávána ve zvolených měsících do časového fondu pouze u zaměstnanců v hlavním pracovním poměru.
   • Měsíční různá částka – lze zadat různé částky pro různé měsíce, ty se opět přihrají pouze zaměstnancům v hlavním pracovním poměru.
 4. Kontrola kalendářů
  • Před spuštěním ročního výpočtu je třeba zkontrolovat platnost stávajících kalendářů. Končící kalendáře je třeba prodloužit. V opačném případě se pak použije místo aktuálního kalendáře kalendář standarndní, což může vést ke zkreslení plánu
 5. ROČNÍ VÝPOČET
  • Po nastavení těchto parametrů je možné spustit funkci Roční výpočet.
  • V rámci Ročního výpočtu provede program pro každé plánované účetní období následující posloupnost úkonů:
   • Zahájení období: vymazání časového fondu (s výjimkou prvního plánovaného období), zavedení čekajících zaměstnanců, promítnutí nadefinovaných změn (parametrický soubor, změny základního souboru s časovou platností včetně promítnutí valorizace základního platu, generování mzdových složek včetně mzdových složek s časovou platností).
   • Generování časového fondu: obdobně jako volba 4. ve funkci MZDY 2-3-4, tedy dogenerování odpracované doby u relevantních zaměstnanců.
   • Výpočet všech zaměstnanců: stejně jako Mzdy 6-1
   • Rekapitulace: stejně jako Mzdy 9-1; v posledním plánovaném období se navíc program vrátí zpět do startovacího období.
  • Po provedení ročního výpočtu je možné dočasnou změnou období si prohlédnout vypočtené údaje za každý měsíc zvlášť a vygenerovat sestavy stejně jako z běžné mzdové uzávěrky.
 6. PŘEVOD DO ÚČETNICTVÍ 
  • je nadstavbová funkce pro účetní software, který umožňuje sledování a vyhodnocování ročního plánu. Vždy je nutná úprava dle požadavků zákazníka.